Formprinsipper - Grunnleggende hårprinsipper - Opplæring - Redken
>

Formprinsipper

Formprinsipper

TRE FORMTYPER

1. HEVING

Alt hårdesign kan forenkles til to typer hårklipper: rett eller gradert/lagdelt. Hvis du ikke ønsker at håret skal være rett, må du løfte eller hente det opp. Heving innebærer en opp-og-ned-bevegelse. For å heve håret tar du en seksjon i en oppadgående bevegelse uten å flytte den ut fra sin naturlige fallposisjon. Etter du har klipt håret og slipper det ned vil det falle vertikalt uten side-til-side-bevegelse. Hva det skaper
Heving skaper gradering; et ferdig hårdesign er enten i én hel lengde eller det har gradering/lagdeling. For å gjøre det enklere å huske bevegelsen for hevinger kan du forestille deg en heis. Den forflytter seg opp og ned, ikke fra side til side. Hvis du ønsker at håret skal falle direkte tilbake til sin naturlige fallposisjon etter at det er klipt, må kundens hode være i en rett, oppreist posisjon. Hvis hodet faller forover, ligger ikke håret i sitt naturlige fall. Hvis du lager en form som krever at håret på hele hodet må heves horisontalt, må du sørge for at alle seksjonene er hevet i samme vinkel for konsistens.

2. KRYSSENDE RETNING

Bevegelsen for kryssende retning blir fra side til side. Hvis håret er flyttet ut av sin naturlige fallposisjon i en sideveis bevegelse, sier man at det er i en kryssende retning. Hvis du tar hår fra bak øret og peker det slik at det sentrerer bakover, gir dette en sideveis bevegelse.
Hva det skaper
Kryssende retning skaper lengde og bredde i den motsatte retningen. Hvis håret flyttes fra fronten og bakover, blir håret lengre foran. Hvis håret flyttes bakfra mot fronten, blir håret lengre bak.

3. FINGERVINKLER

Bevegelsen for en fingervinkel er inn og ut. Fingrene avgjør vinkelen hvor håret skal klippes. Hvis du vil justere volumet eller dybden innenfor formen, justerer du fingrene eller fingervinkelen. Slik arbeider du med fingervinkler
Fingervinkler skaper plasseringen av volum eller dybde innenfor en form. Hvis du plasserer fingrene dine på siden av hodet når du ser fingrenes vinkel fra fronten og vinkler dem diagonalt, INN ved haken og UT fra toppen av hodet, vil volumet havne på toppen av formen du oppretter. Hva ville skjedd om du hadde endret fingervinkelen din? Da ville din diagonale fingervinkel reverseres. Nå er fingrene dine rettet UT fra haken og INN mot toppen av hodet. Volumet blir da plassert nederst.

KONKLUSJON

Selv om vi tenker oss heving som nummer én, kryssende retning dernest og til sist fingervinkler, er ikke disse løsrevet fra hverandre – de oppstår samtidig. Du ville ikke hevet håret opp, krysset retning sidelengs med det for så å forsøke å plassere fingrene i en passende vinkel. Nei, for da ville du miste kontroll over håret og resultatet ville vært uforutsigbart. For å oppnå forutsigbarhet for form og presisjon for graderingslinjene benytter vi de ulike bevegelsene samtidig."