Redken | Pro-oxide Developer 10 Volume
>
Developers Developers

Pro-oxide Developer 10 Volume

Developer 10 Volume (3%)

Pro-oxide Developer 10 Volume (3%) er en developer spesielt utviklet til Redken Color Gels Lacquers, Redken Brews Color Camo og alle Redken Lighteners.

OM PRODUKTET
  • Har en myk konsistens for enkel blanding
  • Gir forutsigbare resultater for alle typer påføringer
BRUK

BLANDINGSFORHOLD OG VIRKETID

Brukes utelukkende med Redken Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners


BRUKSANVISNING:

Les og følg instruksjonene om hårfarge og fargeprodukter. OVERHOLD DE ANGIVNE FORHOLDSREGLER

 

SIKKERHETSINSTRUKSJONER
- Oksidant, inneholder hydrogenperoksyd.
- Bruk egnede engangshansker.
- Ikke kom i kontakt med øyne og hud.
- Skyll øyeblikkelig med mye vann hvis produktet kommer i kontakt med øynene.
- Oppbevares mørkt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke svelg.
- Vend flasken bort fra ansiktet når den åpnes.