Redken | Pro-oxide Developer 30 Volume
>
Developers Developers

Pro-oxide Developer 30 Volume

Developer 30 Volume (9%)

Pro-oxide Developer 30 Volume (9%) er en developer spesielt utviklet til Redken Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners.

OM PRODUKTET
  • Har en myk konsistens for enkel blanding
  • Gir forutsigbare resultater for alle typer påføringer
BRUK

BLANDINGSFORHOLD OG VIRKETID

 Brukes utelukkende med Redken Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners


BRUKSANVISNING

Les og følg instruksjonene om hårfarge og fargeprodukter. OVERHOLD DE ANGIVNE FORHOLDSREGLER.


SIKKERHETSINSTRUKSJONER
- Oksidant, inneholder hydrogenperoksyd.
- Bruk egnede engangshansker.
- Ikke kom i kontakt med øyne og hud.
- Skyll øyeblikkelig med mye vann hvis produktet kommer i kontakt med øynene.
- Oppbevares mørkt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke svelg.
- Vend flasken bort fra ansiktet når den åpnes.