Redken | Pro-oxide Developer 40 Volume
>
Developers Developers

Pro-oxide Developer 40 Volume

Developer 40 Volume (12%)
<p>Pro-oxide Developer 40 Volume (12%) er en developer spesielt utviklet til Redken Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners.</p>
OM PRODUKTET
  • Har en myk konsistens for enkel blanding
  • Gir forutsigbare resultater for alle typer påføringer
BRUK

BLANDINGSFORHOLD OG VIRKETID:
Brukes utelukkende med Redken Color Gels Lacquers og alle Redken Lighteners

BRUKSANVISNING: Les og følg instruksjonene om hårfarge og fargeprodukter. OVERHOLD DE ANGIVNE FORHOLDSREGLER.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER:
- Oksidant, inneholder hydrogenperoksyd.
- Bruk egnede engangshansker.
- Ikke kom i kontakt med øyne og hud.
- Skyll øyeblikkelig med mye vann hvis produktet kommer i kontakt med øynene.
- Oppbevares mørkt.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Ikke svelg.
- Vend flasken bort fra ansiktet når den åpnes.